raindropchess site languages
clouds

Raindropchess

Hra

Raindropchess je pro celou rodinu. Hra je rychlá, příjemná a hlavně zábavná. Přidáním karet má každý příležitost vyhrát a navíc se tím hra rychle osvojí. Dole najdete pravidla hry.

Twitter icon
Tweets
Loading..
zeppelin
zeppelin

Pravidla hry

Pravidla vpravo na stránce jsou velmi jednoduchá. Můžete se je naučit přehráním videa zde dole. Navíc je možné hru hrát přes internet na raindropchessonline.com. Můžete se podívat i na stránku s herními vlastnostmi všech šesti hracích kamenů. Plánek pravidel s hracími vlastnostmi všech šesti různých kamenů

Raindropchess Pravidla
Raindropchess Ukázka

Pravidla Ukázka

Vlastnosti figurek

Šachové figurky mají u Raindropchess stejné vlastnosti k pohybu, braní a napadání jako u normálního šachu, nepoužívá se rošáda a braní mimochodem.

Plánek pravidel s hracími vlastnostmi všech šesti různých kamenů ((viz také obrázky na krabici s hrou a video na stránkách)

Kam se mohou figurky postavit

Dáma, Věž a Jezdec se smí umístit na kterékoli pole na šachovnici, pokud je neobsazené jinou figurkou. Střelec kamkoli, ale jen na pole barvy označené na kartě. Bílý pěšci se smí postavit na volná pole řady 2 až po řadu 6 včetně. Černí pěšci se smí umístit na volná pole od řady 7 až po řadu 3 včetně. Král se smí umístit na kterékoli volné pole, které není napadeno nepřátelskou figurkou, král nesmí být v šachu. Král který je na šachovnici smí být napaden nepřátelskými figurami, a i zmaten i v tom případě, že druhá strana ještě krále na šachovnici nemá.

Hra začíná otáčením hracích karet

Jako u šachu je první na tahu bílý. Otočí horní kartu z vlastní hromádky karet a umístí zobrazenou figurku, podle již uvedených pravidel na šachovnici. Pak je řada na černém. Oba hráči musí vždy dobře vidět jakou kartu protivník otočil. Otočená karta se odloží stranou. Jakmile hráč kartu otočí, je povinnen zobrazenou figurku postavit na šachovnici.

Král na šachovnici

Jestliže se hráči podaří otočit kartu s králem a umístí ho tím na šachovnici, tak má tento hráč (pouze tento hráč), pokud je na řadě, dvě možnosti. Otočit novou kartu, nebo provést, podle platnýchšachových pravidel, tah vlastní figurkou postavenou na šachovnici. Tahem se rozumí přemístění figurky na jiné pole, při čemž lze sebrat protivníkovu figurku, napadnout protivníkovu figurku, nebo dát šach i mat, pokud má protivník už také postaveného krále. Jestliže hráč uchopí figurku, je povinnen s touto figurkou táhnout. Pokud není hráčův král na šachovnici, nesmí tento figurkami pohybovat, smí jen otočit novou kartu.

Útok na figury a braní figur

Každá figurka, která se umísťuje na šachovnici může hned nepřátelské figurky napadat, krále také. Útok na krále (šach) se musí, napadnutou stranou, zrušit (král musí být bráněn). Sebrat figurku, nebo pohybovat figurkou se smí až tehdy, když je vlastní král na šachovnici. Sebrané figurky se odstraní ze šachovnice a už nehrají (ani při proměně pěšce!).

Jak se bránit

  • Představením jiné figurky, která se už na šachovnici nachází, nebo táhnutím karty a představením vytažené figurky. POZOR! Pokud taženou figurku nelze podle pravidel představit při šachu krále tak to znamená prohru. (příklad: černý král je napaden na 8 řadě věží ze strany a tažená figura je pěšec. Pěšec nesmí být postaven na 8 řadu, takže černý prohrává)
  • Uhnutím napadené figury (jen pokud je vlastní král na šachovnici)
  • Braním útočící figury vlastní figurou (jen pokud je vlastní král na šachovnici)
  • Pokrytím napadené figury druhou vlastní figurou (jen pokud je vlastní král na šachovnici)

Proměna pěšce: použití modrých figurek

Jestliže pěšec dojde na druhou stranu, smí se proměnit v jinou figuru. K tomu používáme vlastní modré figurky. To znamené, že pouze 4 pěšci se mohou proměnit.

Všechny karty jsou otočené

Všechny karty jsou otočené Jestliže hráč použil všechny karty, smí už jen provádět platné tahy podle šachových pravidel. Výjimkou je rošáda a braní mimochodem, které nejsou u raindropchess dovoleny.

Konec hry

THra je u konce pokud se král jedné strany nachází v matu. Král je v matu pokud platí následující 4 body společně:
1. Král je napaden (stojí v šachu)
2. Král nemůže uhnout na jiné pole, kde není napaden.
3. Figuru napadající krále nelze sebrat.
4. Mezi krále a útočící figuru nelze představit jinou vlastní figuru.

Žolíky

Pro větší překvapení při hře lze ke každé hromádce karet přidat dva žolíky. Hráči si předem domluví k čemu budou sloužit. Při tažení žolíka lze například dostat volný tah nebo sebrat soupeřovu figuru. Více příkladů použití žolíků najdete na webových stránkách.

Příprava hry

Položte šachovnici na stůl. Umístěte šachové figurky na místo vedle šachovnice na kulatá pole jak je uvedeno. Odložte žolíky stranou a promíchejte karty, které poté položte na hromádku před, nebo vedle hráče, zadní stranou nahoru, aby nebylo vidět jaká figurka je zobrazená.

Výklad pomocí videa, nahrávky a obsažnější pravidla najdete na stránkách www.raindropchess.com

Raindropchess v Čechách

Klikněte na raindropchesscz, zde najdete informace o turnajích v Raindropchess a jiných zajímavostech, adresy obchodů, informace o předvádění, Omalovánky k barvě, možnosti stáhnutí informací a další.

cloud Airballoon
cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud cloud